استخدام و همکاری

جذب معلم براي سال تحصيلي 1401-1400

استخدام و همکاری

مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي، در طول قريب به سه دهه فعاليت خود، همواره منتخب بهترين دانش آموزان بوده است. لذا در برنامه ريزي هاي كلان خود، قصد دارد براي حفظ اين جايگاه ممتاز، از طريق بومي سازي كارآمدترين سبك هاي آموزشي روز دنيا، نيازهاي جديد فرهنگي، آموزشي آينده سازان كشور را فراهم نمايد.
در اين مسير، نقش بي بديل معلمين، كه از ميان با تجربه ترين، فرهيخته ترين و دلسوزترين افراد انتخاب مي شوند، غير قابل انكار است. 
لذا به منظور استمرار و ارتقاي هر چه بيشتر كيفيت آموزش، اين مجتمع در نظر دارد براي سال تحصيلي آينده از جوانان مشتاق و علاقه مند به تدريس دعوت به همكاري نمايد. 
شرط لازم براي ورود به خانواده بزرگ علامه اي ها، داشتن حداقل مدرك كارشناسي متناسب با درس مورد نظر و انگيزه بالا براي يادگيري الگوي تدريس در مجتمع است. 

توجه: در صورتی که تمامی سوابق خواسته شده بارگذاری نشود، فرم شما بررسی نخواهد شد.