بانک سوالات

مجموعه آزمونها، پاسخنامه ها و جزوه های آموزشی مدارس علامه طباطبایی

بانک سوالات

این بخش برای ارائه نمونه سوالات و جزوه های تهیه شده در مدارس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی و همچنین دسترسی آسان و سریع دانش آموزان علامه ای و غیرعلامه ای به آزمونها، پاسخنامه های تشریحی، نمونه سوالات و جزوه های تهیه شده توسط دبیران راه اندازی شده است. محتوای این بخش به روز رسانی می شود.                                    آزمون ریاضی:

 

پایه هفتم:

پایه هشتم:

پایه نهم:

 

آزمون عربی: 

پایه هفتم:

پایه هشتم:

پایه نهم:

 

آزمون مطالعات اجتماعی: 

 

آزمون علوم: