جشنواره تئاتر دانش آموزی

رقابت‌های تأتر فرصتی برای شکوفايی استعداد نمايشی دانش‌آموزان است

جشنواره تئاتر دانش آموزی

تأتر از هنرهای هفتگانه است. در اين هنر زنجيره‌هايی همچون نمايشنامه، بازيگر، کارگردان، طراح صحنه و...  به هم می‌پيوندند تا وجوه مختلف زندگی را به نمايش بگذارند. اين هنر برای نوجوانانی که در جست و جوی خويشند می‌تواند دربردارنده تجربيات ارزشمندي باشد. افزايش توانمندی‌های دانش‌آموزان همچون تمرين فن بيان و افزايش دايره واژگان باعث افزايش اعتماد به نفس آنها نيز می‌شود.

ايجاد فرصت‌هايی براي شکوفايی استعدادهای دانش‌آموزان از اولويت‌های مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبايی است. اين مجتمع برای بروز خلاقيت‌های فردی دانش‌آموزان، کمک به شکل‌گيری سليقه زيباشناسانه نسبت به هنر نمايش  و استفاده از ظرفيت‌های بالقوه‌ی هنر نمايش در مسير رشد و بالندگی دانش‌آموزان، کلاس‌های تاتر و نمايشنامه‌خوانی در کانون فرهنگی مدارس برگزار می‌‌کند. اولين دوره اين جشنواره با عنوان «نمايش=زندگي» در سال 1393 برگزار شد.