جشنواره سرود و آواهای انقلابی

علامه‌ای ها بزرگترین جشنواره سرود کشور را برگزار می کنند

جشنواره سرود و آواهای انقلابی

سرود نوعی آواز جمعی است. هنر سرودخوانی دانش‌آموزی فعاليتی انرژی بخش و نشاط آور است که خلاقيت و تمرکز و اعتماد به نفس را افزايش می‌دهد. سرودخوانی يک تجربه گروهی هدفمند است که باعث تجربه زندگی اجتماعی در يک مقياس کوچک می‌شود. بدين منظور مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبايی جشنواره گلبانگ سرود را تأسيس کرده‌است. مجتمع، با برگزاری منظم اين جشنواره جايگاه ارزشمند هنرهای آوايی و نمايشی را در عرصه تعليم و تربيت قدر دانسته و زمينه شکوفايی اين هنر را برای دانش‌آموزان فراهم آورده است. اين رويداد از نظر قالب و حجم در تاريخ فعاليت‌های هنری آموزش و پرورش بی‌‌سابقه می‌باشد.

اولين گلبانگ سرود در اسفندماه 1379 در سالن هتل استقلال برگزار شد  و اين آغاز راهی بود که حاصل آن تا امروز دوازده جشنواره و دو يادواره بوده‌است. گاهی سرودها در مدح و ثناي بزرگان دينی، گاهی سرودهای محلی و گاهی هم در وصف وطن است. در برخی از دوره های جشنواره، مدارس ديگر نيز به عنوان مهمان حضور داشته‌اند.

14 سال سرودخوانی

جشنواره سرود و آواهای انقلابی، مسيری چهارده‌ساله را پيموده است و هم اکنون يک اتفاق ماندگار فرهنگی و هنری در عرصه‌‌ی هنر دانش‌آموزی در کشور است.

در اين مسير مربيان هنری کارآزموده و خلاق با تخصص و تعهد خود، دانش‌آموزان علامه طباطبايی را همراهی  کردند. ماندگاری جشنواره نشانه ای از برنامه‌ريزی دقيق و نظارت صاحبنظران اين عرصه است. بازنگری سالانه برنامه‌های اجرا شده به همراه حفظ و تقويت نقاط مثبت و حذف و اصلاح نقاط ضعف آنها  رمز پايداری آن محسوب می‌‌شود.

گروه کر ارديبهشت

اين گروه در ارديبهشت 1388 پايه‌گذاری شد. ساختار اصلی اين گروه را دانش‌آموختگان  مجتمع علامه طباطبايی تشکيل داده‌اند و برخی از آنها که تحصيلات دانشگاهی را به پايان رسانده‌اند، در زمان دانش‌آموزی عضو گروه‌های سرود بوده و در جشنواره هنرنمايی کرده‌اند.

گروه همسرايان همکاران

در هشتمين دوره جشنواره سرود براي اولين بار گروهی از معلمان و همکاران مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبايی تشکيل ‌شد. کيفيت مطلوب اين اجرا منجر به استمرار فعاليت گروه همسرايان همکاران شد. در اين سال‌ها، همکاران با جايگاه‌های شغلی متنوع، از مديريت يک واحد آموزشی تا بخش خدمات، با حضور هماهنگ‌شان نشان دادند که روحيه‌ی کارجمعی در مجتمع علامه‌طباطبايی از ويژگي‌هايی است که منجر به موفقيت‌های چشم‌گير در عرصه‌های مختلف شده‌است.