المپیاد ورزشی طلیعه نور

هر علامه ای یک ورزش تخصصی انتخاب می‌کند

المپیاد ورزشی طلیعه نور

شورای عالی تربيت بدنی مجتمع فرهنگي،آموزشی علامه‌طباطبایی مقوله ورزش را جزء اولويت‌های خود قرارداده‌ است. انتخاب رشته مناسب نيمیاز راه است و عوامل مختلفی در اين انتخاب موثر است.توجه به روحيه دانش‌آموزان و پيشينه‌اي که داشتند در انتخاب ورزش بسيار موثر است. برخي که به فعاليت‌هاي گروهي علاقه بيشتري دارند، ورزش‌هايي همچون بسکتبال و واليبال را انتخاب مي‌کنند و برخي که علاقه کمتري دارند رشته‌هايي همچون شنا و تنيس روي ميز.

مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبایی با فراهم کردن زيرساخت هاي لازم، همکاري با مربيان متخصص و همچنين طراحي جشنواره طليعه نور سعي درشناسایی توانايی دانش‌آموزان و شکوفایی استعداد آن‌ها دارد. دانش‌آموزان علامه‌طباطبایی طی  يک سال تحصیلی میتوانند از بين 5 رشته فوتسال، واليبال، بسکتبال، تنيس‌روي‌ميز و شطرنج يک رشته را انتخاب و آموزش‌های حرفه‌اي لازم را ببينند.جشنواره ورزشي مدارس علامه طباطبايي هرسال با نام «طليعه نور» برگزار مي شود. اولين دوره اين مسابقات در سال تحصيلي  94-95 برگزار شد.

اين جشنواره هرسال به صورت مجزا براي هر پايه تحصيلی برگزار می‌شود و طي آن 1500 دانش آموز دبيرستان های دوره اول در رشته هاي فوتسال، بسکتبال، واليبال، شنا، پينگ‌پنگ و شطرنج به رقابت مي‌پردازند، رقابتي سالم و عادلانه.جشنواره طليعه نور که يک رقابت بانشاط ورزشي است با استقبال خوب دانش‌آموزان همراه بوده‌است. مربيان ملي در دو دوره‌ي المپياد ورزشي طليعه‌نور در رشته‌ مختلف حاضرشده و استعدادهاي ورزشي نوجوانان را شناسايي کرده‌اند.براي قضاوت بازي‌ها نيز، داوران ملي و بين‌المللي هررشته به جمع علامه‌اي‌ها آمده‌اند. در سال تحصيلي 95-96 نيز جشنواره به صورت پايه به پايه از 24 دیماه در 6 رشته ورزشی بسکتبال، فوتسال، واليبال، شنا، تنيس روي ميز و شطرنج ميان تمام مدارس دبيرستان دوره اول برگزار شده و مسابقات آن درجريان است.

قهرمانان بسکتبال و فوتسال المپياد ورزشي سال 95-96

تا زمان نوشتن این مطلب  نتايج رشته‌هاي فوتسال و بسکتبال المپياد ورزشی  طليعه نور مشخص شدند. در رقابت‌ های بسکتبال پايه هفتم، تيم بسکتبال واحد ميرداماد به مقام قهرماني رسيد و تيم‌هاي آبشناسان و گلستان دوم و سوم شدند.در مسابقات بسکتبال پايه هشتم، تيم بسکتبال فرمانيه روي سکوي نخست رفت و تيم هاي واحد آبشناسان و ميرداماد به مقام دوم و سوم رسيدند. رقابت هاي بسکتبال پايه نهم با قهرماني آبشناسان پايان يافت و تيم هاي ميرداماد و گلستان به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.

در رقابت‌هاي فوتسال پايه هفتم، تيم فوتسال واحد فرمانيه به مقام اول دست يافت و تيم هاي پاسداران متوسطه اول و ميرداماد، دوم و سوم شدند. در مسابقات پايه هشتم نيز تيم فوتسال آبشناسان به مقام اول رسيد. در اين بخش، واحد ميرداماد دوم و مدرسه گلستان سوم شدند. مسابقات فوتسال پايه نهم دوره متوسطه اول و پايه دهم دوره متوسطه دوم به صورت مشترک برگزار شد. در اين مسابقات تيم فوتسال آبشناسان الف، به مقام اول رسيد و تيم هاي فرمانيه و پاسداران متوسطه دوم در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفتند.