جشنواره موسیقی همساز

جشنی برای دانش‌آموزانی که استعداد نوازندگی دارند

جشنواره موسیقی همساز

جشنواره همساز، همايشی هنری و عرصه رقابت دانش‌آموزانی است که با نواختن يکی از سازهای ايرانی و جهانی آشنايی دارند. حفظ و اشاعه‌ی بخشی از فرهنگ هر سرزمين از طريق هنر والای موسيقی انجام می‌‌پذيرد. اين جشنواره فرصتی است برای رقابت دانش‌آموزانی که با نواختن يکی از سازهای ايرانی و جهانی آشنايی دارند تا در يک ضيافت پرشور در کنار خانواده های خود و ساير دوستان و همراهانشان هنرنمايی کنند. پنجمين دوره‌ی جشنواره دانش آموزی همساز در اولين روز از فصل زمستان 1395 برگزار شد.

در بين برگزيدگان جشنواره همساز چهره‌هايی ديده می‌شوند که توانسته‌اند از طريق اجرا در جشنواره همساز به بخش استعدادهای جوان جشنواره موسيقی فجر راه پيدا کنند و بسياری ديگر به عنوان نمايندگان استان تهران در رقابت های دانش‌آموزان سراسر کشور حضور يافته و رتبه های برتر را کسب نمايند. اين جشنواره در دو مقطع دبيرستان‌های‌ دوره اول و دوم برگزار می‌شود.