جشنواره قرآنی بهشت‌انس

جشنواره‌ای که هرسال برگزار می‌شود

جشنواره قرآنی بهشت‌انس

انس با قرآن راه‌گشای انسان به سوی معارف بزرگ عرفانی و معنوی است. انس با قرآن يعنی قرآن را خواندن و در مفاهيم آن تدبرکردن؛ دانش‌آموزان علامه‌طباطبايی همواره با قرآن مانوس‌اند.

مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه ‌طباطبايی معتقد به آموزش قرآن در دوران کودکی و نوجوانی است؛ دورانی که به گفته‌‌ی امام علی(ع) صفحه‌ی ذهن کودک مانند زمين خالی و آماده‌ای است که هر بذری درآن بکارند، به بار خواهد نشست. به منظور تحقق اين امر، جشنواره قرآنی «بهشت انس» در مجتمع علامه‌طباطبايی طراحی شده‌است.اين جشنواره قرآنی هرسال برای سه مقطع، ابتدايی، دبيرستان دوره اول و دبيرستان دوره دوم و همچنين براي همکاران مجتمع و اوليای دانش‌آموزان برگزار می‌شود. امسال پنجمين دوره جشنواره قرآنی «بهشت انس» برگزار خواهد ‌شد.

اين جشنواره قرآنی در رشته‌های حفظ قرآن، قرائت قرآن ، مفاهيم، اذان، تواشيح، کانال تلگرام قرآنی و پژوهش‌ قرآنی  و در دو سطح مدرسه و مجتمع  برگزار می‌‌شود. محتوای مسابقات توسط معلم‌ها و مسئولان متخصص مجتمع در قالب کتاب مرجع،  CD,DVD تهيه می‌‌شود.در مراسم اختتاميه هر جشنواره، به منظور تشويق دانش‌آموزان، جوايز ارزنده‌ای به برگزيدگان از سوي هيئت داوران اهدا می‌شود. هيات موسس مجتمع علامه‌طباطبايی همه ساله در مراسم اختتاميه جشنواره‌ قرآنی «بهشت انس» شرکت می‌کنند.